rung

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แก๊สหุงต้ม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

 

รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564 15:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564 15:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบแก๊ส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564 15:32

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564 14:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 14 ตุลาคม 2564 15:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการขวดใส่ของเหลว ขนาด ๒,๕๐๐ ML. จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 14 ตุลาคม 2564 15:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 11 ตุลาคม 2564 14:01

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 04 ตุลาคม 2564 13:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 22 กันยายน 2564 16:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 22 กันยายน 2564 15:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Detection kit for coronavirus (Test) จำนวน ๔๘๐ test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 10:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มเย็บแผลทฃมานิ คัตติ้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 10:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล่อง Android Box จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 กันยายน 2564 15:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 16 กันยายน 2564 16:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม รายการตลับยาครีม ๓๐ กรัม จำนวน ๗,๗๐๐๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 16 กันยายน 2564 16:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 14 กันยายน 2564 15:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 13 กันยายน 2564 16:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 13 กันยายน 2564 16:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 13 กันยายน 2564 13:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 09 กันยายน 2564 16:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 09 กันยายน 2564 16:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามในโพรงกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 09 กันยายน 2564 15:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 09 กันยายน 2564 13:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 09 กันยายน 2564 13:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระดาษ EKG จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 09 กันยายน 2564 10:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์ชุด Check Valve O๒ โฟล-หัวเสียบ จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 09 กันยายน 2564 10:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดเอียทิพและขอบยางไดอะแฟรม ๓ M ผู้ใหญ่ รุ่น Classic ll สำหรับหูฟังแพทย์ จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 09 กันยายน 2564 10:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 08 กันยายน 2564 14:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกายภาพ รายการเครื่องบริหารปอด จำนวน ๒๐ เครื่ีอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 08 กันยายน 2564 08:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการคีมจับเส้นเลือดปลายโค้ง จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 08 กันยายน 2564 08:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๑,๐๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 07 กันยายน 2564 16:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอคอมพิวเตอร์ขนาด ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 07 กันยายน 2564 15:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 07 กันยายน 2564 15:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 06 กันยายน 2564 12:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 14:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชิลเลอร์ (อาคารสิริธร) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 11:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Face Shiled จำนวน ๑,๐๑๖ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 11:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือไนไตร จำนวน ๕๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 11:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Syringe disposable no.๑ ml จำนวน ๑๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 11:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสำลีแอลกฮอลแบบแพค ๑๐ ก้อน จำนวน ๕,๒๘๐ แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 11:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Mask N๙๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 10:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุด Cover all จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 10:55

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 10:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 09:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ CPE Gowns จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 02 กันยายน 2564 11:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงบรรจุศพ จำนวน ๒๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 02 กันยายน 2564 11:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 02 กันยายน 2564 11:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Mask N๙๕ จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 02 กันยายน 2564 11:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 01 กันยายน 2564 15:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการล้อยางตัน ๒๔ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564 11:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564 11:52

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม ๑๕ ถัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564 08:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Leg cover จำนวน ๕,๐๐๐ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564 16:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการหมวกคลุมผม จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564 16:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือยางสำหรับตรวจโรค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564 16:01

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ CPE gowns จำนวน ๑,๓๒๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564 15:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอคอมพิวเตอร์ ขนาด ๒๓.๘ นิ้ว จำนวน ๒ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564 15:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564 11:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564 11:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564 11:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมระบายอากาศ ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564 09:47

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 สิงหาคม 2564 15:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 สิงหาคม 2564 15:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 สิงหาคม 2564 11:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 สิงหาคม 2564 10:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Detection kit for coronavirus จำนวน ๔๘๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2564 16:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Extention Tube no.๑๘ จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2564 15:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Infusion set Pediatric จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2564 15:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำทันตกรรมประดิษฐ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2564 15:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 15:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกใบหน้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการวัสดุห้ามเลือดในจมูก (Nasal Packing) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการถุง Suction Plastic disposable จำนวน ๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกใบหน้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 09:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 09:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 09:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมซิลเลอร์ (อาคารสิรินธร) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 14:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Face shield จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564 11:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564 11:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Hood จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564 11:18

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กย ๑๙๓๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564 11:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๑,๕๐๐ test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 20 สิงหาคม 2564 16:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Detection kit for coronavirus (test) จำนวน ๔๘๐ test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 20 สิงหาคม 2564 16:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 20 สิงหาคม 2564 15:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Infusion set Adult จำนวน ๕,๐๐๐ ชุดโดยวิะีเแพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 20 สิงหาคม 2564 14:49

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการหัวเกจ์ออกซิเจน จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 20 สิงหาคม 2564 13:22

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 20 สิงหาคม 2564 13:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเซื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 20 สิงหาคม 2564 13:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 20 สิงหาคม 2564 13:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ อาคารสิรินธร จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 20 สิงหาคม 2564 13:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางจำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 20 สิงหาคม 2564 09:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 20 สิงหาคม 2564 09:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Detection kit for coronavirus จำนวน ๔๘๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564 16:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม รายการ Stearyl Alc จำนวน ๓๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564 14:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564 11:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม รายการ Stearyl Alc จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564 09:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นพื้นที่เป็นห้องกระจก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564 09:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564 09:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการโลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 16 สิงหาคม 2564 12:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการท่อระบายของเสียในหู (Ventilation tube) ขนาด ๑.๑๔ mm. จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 16 สิงหาคม 2564 12:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นรองนอนเคลื่อนย้านคนไข้ จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 13 สิงหาคม 2564 15:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือยางตรวจโรค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 13 สิงหาคม 2564 14:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องให้เป็นห้องความดันลบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 13 สิงหาคม 2564 09:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 14:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตอากาศ (VACUUM) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 14:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 14:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 14:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องล้างจาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 14:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 10:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้และฉากกั้นห้องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 19:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 16:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการกล้องติดรถยนต์ (รถพยาบาล) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 16:40

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 16:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 15:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Screw ๒.๐ mm. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 15:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการรถเข็นช็อปปิ้ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 15:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 15:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 15:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ K-wire จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 14:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 14:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 14:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดหน้ากากให้ออกซิเจนพร้อมถุงลม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 13:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดเซตพ่นยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 13:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 13:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Detection kit for coronavirus จำนวน ๔๘๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 09 สิงหาคม 2564 16:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Syringe Disposable จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 09 สิงหาคม 2564 16:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุด Cover all จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 09 สิงหาคม 2564 13:26

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 09 สิงหาคม 2564 10:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 09 สิงหาคม 2564 08:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงขยะสีเเดง จำนวน ๘๐๐ กิโลกรัม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 06 สิงหาคม 2564 15:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 06 สิงหาคม 2564 11:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 06 สิงหาคม 2564 11:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเซื้อเพลิง (ดีเซล) ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 06 สิงหาคม 2564 11:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 15:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 15:45

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการปากคีบสำหรับทำแผล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 14:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการปากคีบสำหรับทำแผล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 14:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ M-WALKY (WALKING HEEL) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 14:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๑๐๐ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 14:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวชองออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 14:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Umoniom ๓๘ Instrument Eqipment จำนวน ๖ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 14:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตและค่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 14:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระป๋องออกซิเจน จำนวน ๒๔ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 14:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ ถุงบรรจุศพ จำนวน ๔๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 14:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Electrode EKG จำนวน ๔๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 14:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องพิเศษอายุรกรรมชายเป็นห้องแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 13:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 13:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 11:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกใส ขนาด ๒๔ นิ้ว x ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑๒ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 11:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจสุขภาพ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 04 สิงหาคม 2564 11:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล จำนวน ๒,๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 04 สิงหาคม 2564 09:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ เชือกเสาธงไนล่อนสีขาว ขนาด ๕-๘ มิลลิเมตร ความยาว ๖๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 03 สิงหาคม 2564 11:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 03 สิงหาคม 2564 11:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำทันตกรรมประดิษฐ์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 03 สิงหาคม 2564 10:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Face shield จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 03 สิงหาคม 2564 10:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการกรรไกรตัดเนื้อชนิดโค้ง ขนาด ๗ นิ้ว จำนวน ๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 03 สิงหาคม 2564 10:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ กระบอกไฟฉาย จำนวน ๒ กระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 02 สิงหาคม 2564 15:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย รายการผ้ากันเปื้อน จำนวน ๖ ผืน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 02 สิงหาคม 2564 13:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืิ้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 02 สิงหาคม 2564 10:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแบตเตอรี่สำหรับเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 02 สิงหาคม 2564 09:36

ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตัวต่อแก๊สทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 02 สิงหาคม 2564 09:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 16:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 16:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 15:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม รายการชุดแปรงสีฟัน จำนวน ๑,๑๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 13:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกปริ้นเตอร์ ๑๗ A จำนวน ๖๐ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 11:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 11:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 11:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังขยะสีเเดง จำนวน ๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 10:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการมาตรวัดห้ามเลือดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 10:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 09:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 08:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตอากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564 13:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564 13:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกายภาพ รายการ THUMB SUPPORT จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564 10:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกายภาพ รายการ CRUTCH จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564 09:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกายภาพ รายการ ANKLE SUPPORT จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564 09:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย รายการชุดปฏิบัติงานในห้องการปฏิบัติการ จำนวน ๒๔ ชุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564 08:57

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด ๔๘ กิโลกรัม จำนวน ๑๕ ถัง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564 08:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564 08:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงคลุมเท้า Leg cover จำนวน ๒,๐๐๐ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 27 กรกฎาคม 2564 14:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Cover slide ๒๒x๒๒ mm. จำนวน ๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 27 กรกฎาคม 2564 11:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ หมวกคลุมผม จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 27 กรกฎาคม 2564 11:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ ถุงคลุมศีรษะ Hood Cover จำนวน ๕๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 27 กรกฎาคม 2564 11:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ CPE gowns จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 27 กรกฎาคม 2564 11:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Isolation gowns จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 27 กรกฎาคม 2564 11:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงคลุมเท้า Leg cover จำนวน ๒,๐๐๐ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 27 กรกฎาคม 2564 11:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงคลุมเท้า Leg cover จำนวน ๒,๐๐๐ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 27 กรกฎาคม 2564 10:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายออกซิเจนแคนนูล่า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564 16:18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแว่นตากันน้ำปิดกันเลือดและของเหลว จำนวน ๒๔๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564 16:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ LEG COVER จำนวน ๔๐๐ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564 16:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ ARM SLING จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564 16:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการช้อน พลาสติก ๒๐๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 18:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 15:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ จอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 15:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องมือตัดและต่อลำไส้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 15:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 15:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ ๑๒๔๓ A STERI GAGE STEM จำนวน ๑๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 15:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการแผงควบคุมระบบ Alarm ๒ gas จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 15:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 15:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 15:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๘ อัน โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 13:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Parafilm จำนวน 4 ม้วน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 11:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 20 กรกฎาคม 2564 11:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 20 กรกฎาคม 2564 11:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม จำนวน ๑๕ ถัง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 20 กรกฎาคม 2564 11:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564 11:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายพานส่งกำลัง จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564 11:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบแก๊ส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564 11:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564 11:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังขยะมีฝาปิดเเบบเหยียบ จำนวน ๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 14 กรกฎาคม 2564 14:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือยางสำหรับตรวจโรค จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 13 กรกฎาคม 2564 15:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 13 กรกฎาคม 2564 15:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 13 กรกฎาคม 2564 10:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 08 กรกฎาคม 2564 14:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 08 กรกฎาคม 2564 14:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 08 กรกฎาคม 2564 14:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กร ๔๕๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 08 กรกฎาคม 2564 13:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กย ๑๙๓๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 08 กรกฎาคม 2564 13:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๓๑๖๘ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 08 กรกฎาคม 2564 13:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๓๘๓๗ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 08 กรกฎาคม 2564 13:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 08 กรกฎาคม 2564 12:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๗๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 08 กรกฎาคม 2564 10:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการรถเข็นสแตนเลส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 07 กรกฎาคม 2564 15:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 07 กรกฎาคม 2564 15:18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 07 กรกฎาคม 2564 14:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 07 กรกฎาคม 2564 14:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 07 กรกฎาคม 2564 13:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบคิวให้บริการผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 07 กรกฎาคม 2564 13:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 07 กรกฎาคม 2564 10:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 07 กรกฎาคม 2564 10:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถ่านขนาด AAA จำนวน ๘๐ ก้อน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 06 กรกฎาคม 2564 15:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามในโพรงกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 06 กรกฎาคม 2564 14:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก)รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 06 กรกฎาคม 2564 14:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดเเจ้งประจำหอผู้ป่วยรายวัน จำนวน ๑๐ เล่ม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 05 กรกฎาคม 2564 11:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเเบบฟอร์มใบดมยา จำนวน ๕๐ เล่ม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 05 กรกฎาคม 2564 11:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 05 กรกฎาคม 2564 10:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 02 กรกฎาคม 2564 14:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 02 กรกฎาคม 2564 14:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดให้ออกซิเจนไปป์ไลน์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 02 กรกฎาคม 2564 14:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือตู้ชีวนิรภัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 02 กรกฎาคม 2564 14:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๙๓๖ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 02 กรกฎาคม 2564 11:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบผลิตอากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 01 กรกฎาคม 2564 16:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการInfusion pump จำนวน 2,500 ชุด ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 01 กรกฎาคม 2564 16:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Covid-19 Ag Rapid test kit จำนวน 100 test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 19:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 16:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามในโพรงกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 15:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามในโพรงกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 15:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามในโพรงกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 15:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามในโพรงกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 15:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการรถเข็นทำความสะอาด จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 14:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้างานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 14:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 13:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 13:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกปริ้นเตอร์ ๘๕A จำนวน ๕๐ กล่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 10:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ A๕ จำนวน ๑๓๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 10:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นข ๓๙๘๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 10:06

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๔๒๐๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 10:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะกระจกติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 29 มิถุนายน 2564 16:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล่องทีวีดาวเทียม จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 29 มิถุนายน 2564 15:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 29 มิถุนายน 2564 14:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 29 มิถุนายน 2564 14:06

ประกาศ ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ คิว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 29 มิถุนายน 2564 11:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า HO-๑๖๐ ขนาด ๑๖๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 28 มิถุนายน 2564 15:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564 16:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564 15:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564 15:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์สำหรับเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาด ๔๐ ม.ม. จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564 15:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564 15:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564 14:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Pregnancy test จำนวน 4,000 test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564 14:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดถาดใส่กระดาษปริ้นท์เครื่องบันทึกตัวของมดลูก จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564 14:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 21 มิถุนายน 2564 14:39

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้องบค่าเสื่อมสำหรับบริการระดับหน่วยบริการ(ระดับ CUP๗๐%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านหมี่)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564 16:01

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้องบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564 16:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564 09:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564 09:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำทันตกรรมประดิษฐ์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564 09:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Disposable needle จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 16:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษ A ๔ จำนวน ๒,๓๗๕ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 15:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 16 มิถุนายน 2564 15:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ HBsAg strip จำนวน ๔๐๐ test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564 15:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564 11:52

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2564 11:17

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 09 มิถุนายน 2564 11:10

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องอบฆ่าเซื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา HO-๑๖๐ ขนาด ๑๖๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 08 มิถุนายน 2564 16:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายแบบให้ความร้อนพร้อมชุดให้ความชื้นเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 08 มิถุนายน 2564 15:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ COVID-19 Ag Rapid Test Kit จำนวน 100 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 08 มิถุนายน 2564 15:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 08 มิถุนายน 2564 09:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบผลิตอากาศอัดทางการเเพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 07 มิถุนายน 2564 14:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Detection kit for coronavirus จำนวน 480 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 07 มิถุนายน 2564 13:20

ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเเพทย์ รายการกระติกเก็บวัคซีน ขนาด ๕๓ ลิตร จำนวน ๑ ใบ และขนาด ๔๖ ลิตร จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 07 มิถุนายน 2564 11:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม จำนวน ๑๒ ถัง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 15:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังขยะแบบเหยียบ ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 14:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการตะกร้าพลาสติก จำนวน ๒๔๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 14:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Trop T จำนวน 500 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 02 มิถุนายน 2564 16:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 02 มิถุนายน 2564 16:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 02 มิถุนายน 2564 16:15

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ คิว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 02 มิถุนายน 2564 16:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการหลอดแก๊สเอทธิลีนออกไซด์สเตอริแก๊ส จำนวน ๖๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 02 มิถุนายน 2564 15:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก)รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 02 มิถุนายน 2564 15:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก)รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามในโพรงกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 02 มิถุนายน 2564 15:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก)รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามในโพรงกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 02 มิถุนายน 2564 14:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก)รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามในโพรงกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 02 มิถุนายน 2564 14:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 02 มิถุนายน 2564 11:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 01 มิถุนายน 2564 13:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 01 มิถุนายน 2564 11:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Closed Suction จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 01 มิถุนายน 2564 11:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือไนไตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 01 มิถุนายน 2564 11:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดเก็บเสมหะ mucus extractor no ๑๔ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 01 มิถุนายน 2564 11:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 01 มิถุนายน 2564 10:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล จำนวน ๒,๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 01 มิถุนายน 2564 09:13

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 31 พฤษภาคม 2564 16:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระเป๋าน้ำร้อน จำนวน ๒๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 28 พฤษภาคม 2564 09:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ DIALYZER FDX-๒๑ GW จำนวน ๑๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 28 พฤษภาคม 2564 09:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ GREEN CARD BOWIE DICK TEST จำนวน ๔๘๐ TEST โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 28 พฤษภาคม 2564 09:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดกล้อง Conference จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 27 พฤษภาคม 2564 11:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Isolation gowns จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 27 พฤษภาคม 2564 09:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ ELISIO ๑๕๐ HR จำนวน ๑๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 27 พฤษภาคม 2564 09:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มืใช่ยา รายการ CONFORM จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 27 พฤษภาคม 2564 09:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นเก็บสารเคมี 1 ประตู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 24 พฤษภาคม 2564 16:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 21 พฤษภาคม 2564 14:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 21 พฤษภาคม 2564 14:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือยางสำหรับตรวจโรค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 21 พฤษภาคม 2564 11:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 21 พฤษภาคม 2564 11:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 21 พฤษภาคม 2564 11:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๗๒๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 20 พฤษภาคม 2564 15:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 20 พฤษภาคม 2564 14:48

ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการ Cortex screw ๔.๕ mm. จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 20 พฤษภาคม 2564 14:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 20 พฤษภาคม 2564 14:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 20 พฤษภาคม 2564 14:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามในโพรงกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 20 พฤษภาคม 2564 14:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือยางสำหรับตรวจโรค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 20 พฤษภาคม 2564 11:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการหมวกคลุม จำนวน ๒๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 20 พฤษภาคม 2564 11:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Disposable needle จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 20 พฤษภาคม 2564 11:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 20 พฤษภาคม 2564 10:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 20 พฤษภาคม 2564 10:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องวงจรปิดและจอสำหรับเชื่อมต่อกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 20 พฤษภาคม 2564 10:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบแก๊ส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 19 พฤษภาคม 2564 10:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 18 พฤษภาคม 2564 15:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิห้อง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564 15:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564 15:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการสติกเกอร์ PVC จำนวน ๒๔๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564 15:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564 15:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564 14:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ COVID-19 Ag Rapid test kit จำนวน 100 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564 10:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564 15:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด(Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564 15:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564 15:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ face shield จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564 11:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 14:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 14:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Syring Insulin ๑๐๐ U จำนวน ๒,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 10:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืิ้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงคลุมศีรษะ Hood จำนวน ๕๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 14:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ เอี๊ยม CPE จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 14:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงคลุมเท้า (Leg cover) จำนวน ๑,๐๐๐ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 14:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 14:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 13:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๓ KVA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 13:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 13:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมระบายอากาศขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 13:32

ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Disposable needle จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 10:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 07 พฤษภาคม 2564 16:33

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องส่อง หู ตา คอ จมูก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 07 พฤษภาคม 2564 13:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดแบบแรงดันบวก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 07 พฤษภาคม 2564 13:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม จำนวน ๑๕ ถัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 06 พฤษภาคม 2564 14:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 06 พฤษภาคม 2564 14:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการนาฬิกาติดผนังแบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 06 พฤษภาคม 2564 14:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการเครื่องเย็บเข้าเล่ม จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 06 พฤษภาคม 2564 14:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ VASELINE GAUZE จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 06 พฤษภาคม 2564 13:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการคีมจับเนื้อเยื่อแบบล็อค (Allis Tissue Forceps) ขนาดความยาว ๑๙ เซนติเมตร จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 06 พฤษภาคม 2564 13:18

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Disposable needle จำนวน 10 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 05 พฤษภาคม 2564 15:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ SKIN TRACTION จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 05 พฤษภาคม 2564 13:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงบรรจุศพ จำนวน ๑๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 03 พฤษภาคม 2564 14:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล จำนวน ๒,๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 03 พฤษภาคม 2564 14:37

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 03 พฤษภาคม 2564 13:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเซื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 03 พฤษภาคม 2564 09:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 เมษายน 2564 16:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Webril จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 เมษายน 2564 13:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงทำคลอดไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 เมษายน 2564 13:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 เมษายน 2564 11:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 15:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายสวนหลอดเลือดแดงเพื่อใช้ลอก Emboli,Thrombi (Embolectomy Catheter) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 15:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 15:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 15:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 14:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องซึลสายถุงเลือดอัตโนมัตแบบตั้งโต๊ะ(Auto Sealer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 11:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 10:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามในโพรงกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 10:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว ๑ ระดับ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 10:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 10:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 10:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 10:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 10:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการพลาสติกกันกระแทก จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 10:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการพลาสติกใส จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 10:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงาบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 10:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 เมษายน 2564 15:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 เมษายน 2564 15:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 เมษายน 2564 15:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 เมษายน 2564 15:19

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบฆ่าเซื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า HO-๑๖ ฃนาด ๑๖๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 เมษายน 2564 15:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 เมษายน 2564 15:03

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 เมษายน 2564 14:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตัลและซอฟต์แวร์ระบบการจัดเก็บรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 เมษายน 2564 14:08

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ คิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 เมษายน 2564 13:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็น Pharmaceutical grade จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 เมษายน 2564 11:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 เมษายน 2564 11:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ G6PD จำนวน 150 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 เมษายน 2564 10:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดหมีแบบ Hood coverall ครอบศรีษะใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 27 เมษายน 2564 15:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการไซริงค์อินซูลีน แบบถอดหัวเข็มได้ จำนวน ๓๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 27 เมษายน 2564 09:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 27 เมษายน 2564 09:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 27 เมษายน 2564 09:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสำลีแอลกอฮอร์แบบแพค ๑๐ ก้อน จำนวน ๓,๐๐๐ แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 27 เมษายน 2564 09:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 26 เมษายน 2564 16:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 26 เมษายน 2564 16:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Syringe Disposable จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 26 เมษายน 2564 15:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 26 เมษายน 2564 15:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 26 เมษายน 2564 15:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการพลาสเตอร์ปิดแผล จำนวน ๓๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 26 เมษายน 2564 15:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง