ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกสันหลังอกและเอว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ