ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดเครื่องระบบเสียงประชุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ