ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน ๒,๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ