ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังขยะสีเขียว ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๖ ถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ