ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงขยะสีดำ ขนาด ๒๔ x ๒๘ นิ้ว จำนวน ๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ