ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องบดหมู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ