ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องปั่นอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ