ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ