ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นดีเซล จำนวน ๕๐๐ ลิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ