ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ อาคารสิรินธรและนวมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ