ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม จำนวน ๑๒ ถัง ประเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ