ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีด พร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ