ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมระบายอากาศ ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ