ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๒๙๐ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารแนบ