ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ขวดเพาะเชื้อในกระแสเลือด (BD) จำนวน 1,000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ