ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ