ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ