ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ BACTERIA FILLTER จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ