ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสำลีแอลกอฮอล์แบบแพค ๑๐ ก้อน จำนวน ๒๐,๓๕๒ แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ