ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเครปเปเปอร์สีเขียว ๗๕ ซม. x ๗๕ ซม. จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ