ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม จำนวน ๑๒ ถัง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ