ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามในโพลงกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ