ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามในโพรง กระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ