ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการไมโครโฟน(ไมค์ลอย) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ