ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ HIV strip วิธีที่ 1 จำนวน 900 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ