ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเอกซเรย์ รายการสารทึบรังสีชนิด non ionic ขนาด ๕๐ cc. จำนวน ๖๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ