ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ