ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็น Pharmaceutical grade จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ