ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ