ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องซึลสายถุงเลือดอัตโนมัตแบบตั้งโต๊ะ(Auto Sealer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ