ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายสวนหลอดเลือดแดงเพื่อใช้ลอก Emboli,Thrombi (Embolectomy Catheter) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ