ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม จำนวน ๑๕ ถัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ