ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการคีมจับเนื้อเยื่อแบบล็อค (Allis Tissue Forceps) ขนาดความยาว ๑๙ เซนติเมตร จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ