ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิห้อง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ