ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องวงจรปิดและจอสำหรับเชื่อมต่อกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ