ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์(ศัลยกรรมกระดูก) รายการ Cortex screw ๔.๕ mm. จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ