ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ