ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังขยะแบบเหยียบ ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ