ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายแบบให้ความร้อนพร้อมชุดให้ความชื้นเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ