ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ