ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์สำหรับเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาด ๔๐ ม.ม. จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ