ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า HO-๑๖๐ ขนาด ๑๖๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ