ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ