ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ