ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ