ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ