ประกาศ!! เนื่องจากระบบโทรศัพท์ของโรงพยาบาลขัดข้อง ทางโรงพยาบาลกำลังเนินการแก้ไข จึงขออภัยในความไม่สะดวก

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

    ตามประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ได้แก่

            ๑.  ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

            ๒.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

            ๓.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

    บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับ ดังเอกสารแนน

   เอกสารแนน 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์จรัญ   บุญฤทธิการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมี่

โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร:036-472051-6 โทรสาร:036471580