ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

   ตามประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลบ้านหมี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นั้น

   บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะดังมีรายชื่อตาม เอกสารแนบ ดีงนี้

   เอกสารแนบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์จรัญ   บุญฤทธิการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมี่

โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร:036-472051-6 โทรสาร:036471580