ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   รายละเอียด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์จรัญ   บุญฤทธิการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมี่

โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร:036-472051-6 โทรสาร:036471580